تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی تهران :۲۸۴۲۲۳۵۶-۰۲۱
تلفن شعبه کرج ۱: ۳۴۶۱۴۵۷۹-۰۲۶
تلفن شعبه کرج ۲ :۳۴۶۰۵۹۹۸-۰۲۶

موبایل: ۸۱۳۱۲۰۸-۰۹۹۱

ایمیل: takposh.com@gmail.com

ساعت پاسخگویی
از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷
روزهای پنجشنبه از ساعت
۸:۳۰ الی ۱۴